Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κορεσμός πείνας

  1. Αρχική
  2. επιστήμες συμπεριφοράς
  3. ψυχολογία
  4. ψυχολογικές διεργασίες και φαινόμενα
  5. ψυχοφυσιολογία
  6. κορεσμός πείνας
κορεσμός πείνας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001