Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φαρυγγικά νεοπλάσματα

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα
  4. φαρυγγικά νεοπλάσματα
φαρυγγικά νεοπλάσματα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001