Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ιδρυματική νοσηλευτική

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. διοίκηση υπηρεσιών υγείας
  4. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  5. ιδρυματική νοσηλευτική
ιδρυματική νοσηλευτική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001