Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αντίληψη έντασης ήχου

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. φυσιολογία
  5. φυσιολογία νευρικού συστήματος
  6. αίσθηση
  7. ακοή
  8. αντίληψη έντασης ήχου
αντίληψη έντασης ήχου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001