Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μεταφορά αρρώστων

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. φροντίδα αρρώστου
  5. μεταφορά αρρώστων
μεταφορά αρρώστων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001