Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νοσοκομειακή θνησιμότητα

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της πληροφόρησης
  3. συλλογή δεδομένων
  4. δημογραφικές στατιστικές
  5. θνησιμότητα
  6. νοσοκομειακή θνησιμότητα
νοσοκομειακή θνησιμότητα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001