Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δείκτης αναπαραγωγής

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της πληροφόρησης
  3. συλλογή δεδομένων
  4. δημογραφικές στατιστικές
  5. δείκτης αναπαραγωγής
δείκτης αναπαραγωγής
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001