Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αγγειοκινητικό σύστημα

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. νευρικό σύστημα
  6. περιφερικό νευρικό σύστημα
  7. αυτόνομο νευρικό σύστημα
  8. συμπαθητικό νευρικό σύστημα
  9. αγγειοκινητικό σύστημα
αγγειοκινητικό σύστημα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001