Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάγματα κάτω γνάθου

  1. Αρχική
  2. κακώσεις
  3. κατάγματα
  4. κατάγματα κάτω γνάθου
κατάγματα κάτω γνάθου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001