Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λήψη ιατρικού ιστορικού

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. λήψη ιατρικού ιστορικού
λήψη ιατρικού ιστορικού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001