Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πνευμοθώρακας

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος
  4. πνευμοθώρακας
πνευμοθώρακας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001