Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πάρεση

  1. Αρχική
  2. διάγνωση
  3. συμπτώματα
  4. πάρεση
πάρεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001