Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φωνητικές χορδές

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. αναπνευστικό σύστημα
  6. λάρυγγας
  7. γλωττίδα
  8. φωνητικές χορδές
φωνητικές χορδές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001