Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κάτω γναθικό νεύρο

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. ανατομία
  5. νευρικό σύστημα
  6. περιφερικό νευρικό σύστημα
  7. περιφερικά νεύρα
  8. εγκεφαλικά νεύρα
  9. κάτω γναθικό νεύρο
κάτω γναθικό νεύρο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001