Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πνευμονικό εμφύσημα

  1. Αρχική
  2. νοσήματα
  3. νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος
  4. πνευμονικό εμφύσημα
πνευμονικό εμφύσημα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001