Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

στεφανιαία κυκλοφορία

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. βιολογικές επιστήμες
  4. φυσιολογία
  5. φυσιολογία αίματος
  6. κυκλοφορία αίματος
  7. στεφανιαία κυκλοφορία
στεφανιαία κυκλοφορία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001