Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εξαίρεση καταρράκτη

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις
  4. εξαίρεση καταρράκτη
εξαίρεση καταρράκτη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001