Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κέντρα ελέγχου νοσημάτων

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. κέντρα ελέγχου νοσημάτων
κέντρα ελέγχου νοσημάτων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001