Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τοπική χορήγηση φαρμάκου

  1. Αρχική
  2. τεχνικές
  3. διερευνητικές τεχνικές
  4. οδοί χορήγησης φαρμάκων
  5. τοπική χορήγηση φαρμάκου
τοπική χορήγηση φαρμάκου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001