Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάγματα ωλένης

  1. Αρχική
  2. κακώσεις
  3. κατάγματα
  4. κατάγματα ωλένης
κατάγματα ωλένης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001