Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αιμοκάθαρση στο σπίτι

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. υπηρεσίες υγείας κοινότητας
  5. υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι
  6. αιμοκάθαρση στο σπίτι
αιμοκάθαρση στο σπίτι
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001