Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τεχνητός νεφρός

  1. Αρχική
  2. εξοπλισμός
  3. χειρουργικός εξοπλισμός
  4. τεχνητά όργανα
  5. τεχνητός νεφρός
τεχνητός νεφρός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001