Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εξάρτηση από τοξικές ουσίες

  1. Αρχική
  2. επιστήμες συμπεριφοράς
  3. κοινωνικές επιστήμες
  4. κοινωνιολογία
  5. κοινωνικά προβλήματα
  6. εξάρτηση από τοξικές ουσίες
εξάρτηση από τοξικές ουσίες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001