Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. φαρμακολογικά φαινόμενα
  4. αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001