Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υποδόρια μαστεκτομή

  1. Αρχική
  2. χειρουργικές επεμβάσεις
  3. μαστεκτομή
  4. υποδόρια μαστεκτομή
υποδόρια μαστεκτομή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001