Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

όξινη βροχή

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. δημόσια υγεία
  4. μόλυνση περιβάλλοντος
  5. μόλυνση νερού
  6. όξινη βροχή
όξινη βροχή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001