Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. νοσηλευτική φροντίδα
  5. πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα
πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001