Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπερηχογραφία

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. διαγνωστική απεικονιστική
  4. υπερηχογραφία
υπερηχογραφία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001