Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πολφεκτομή

  1. Αρχική
  2. οδοντιατρική
  3. ειδικότητες οδοντιατρικής
  4. ενδοδοντία
  5. πολφεκτομή
πολφεκτομή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001