Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νοσηλευτικές παρεμβάσεις

  1. Αρχική
  2. υγεία
  3. υπηρεσίες υγείας
  4. φροντίδα αρρώστου
  5. νοσηλευτική διαδικασία
  6. νοσηλευτικές παρεμβάσεις
νοσηλευτικές παρεμβάσεις
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001