Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μεταλλαξιγένεση

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της ζωής
  3. γενετικές διεργασίες
  4. μεταλλαξιγένεση
μεταλλαξιγένεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001