Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημογραφικές στατιστικές

  1. Αρχική
  2. επιστήμες της πληροφόρησης
  3. συλλογή δεδομένων
  4. δημογραφικές στατιστικές
δημογραφικές στατιστικές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001