Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλού φωτονίου

  1. Αρχική
  2. διαγνωστική
  3. διαγνωστική απεικονιστική
  4. τομογραφία
  5. υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλού φωτονίου
υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλού φωτονίου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001