Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Ω: 16 Όροι
 1. ωαγωγοί EQ oviducts
 2. ωάριο EQ ovum
 3. ωλένη EQ ulna
 4. ωμοπλάτη EQ scapula
 5. ώμος EQ shoulder
 6. ωογένεση EQ oogenesis
 7. ωογονία EQ oogonia
 8. ωοθήκη EQ ovary
 9. ωτασπίδες EQ ear plugs
 10. ωτίτιδα EQ otitis
 11. ωτολαρυγγολογία EQ otolaryngology
 12. ωτορινολαρυγγολογικά νοσήματα EQ otorhinolaryngologic diseases
 13. ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική EQ otorhinolaryngologic surgery
 14. ωτοχειρουργική EQ otologic surgical procedures
 15. ωφέλιμες ουσίες EQ useful substances
 16. ωχρότητα EQ pallor