Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Υ: 77 Όροι
 1. υγεία EQ health
 2. υγεία αγροτικού πληθυσμού EQ rural health
 3. υγεία αστικού πληθυσμού EQ urban health
 4. υγεία γυναικών EQ women's health
 5. υγεία ναυτικών EQ naval health
 6. υγεία οικογένειας EQ family health
 7. υγεία στην εργασία EQ occupational health
 8. υγειονομικές εγκαταστάσεις EQ health facilities
 9. υγιεινή EQ hygiene
 10. υγιεινή καταυλισμών EQ camp health
 11. υγρά και εκκρίσεις EQ fluids and secretions
 12. υδατάνθρακες EQ carbohydrates
 13. υδράργυρος EQ mercury
 14. υδρογονάνθρακες EQ hydrocarbons
 15. υδρόθειο EQ hydrogen sulfide
 16. υδροθεραπεία EQ hydrotherapy
 17. υδροθώρακας EQ hydrothorax
 18. υδροκέφαλος EQ hydrocephalus
 19. υδροκήλη EQ hydrocele
 20. υδροκυάνιο EQ hydrocyanic acid
 21. υδρολάσες EQ hydrolases
 22. υδροξίδια EQ hydroxides
 23. υιοθεσία EQ adoption
 24. υοειδές οστό EQ hyoid bone
 25. υπoγλυκαιμία EQ hypοglycemia
 26. υπαρξισμός EQ existentialism
 27. υπεζωκότας EQ pleura
 28. υπεραιμία EQ hyperemia
 29. υπεργλυκαιμία EQ hyperglycemia
 30. υπερεγώ EQ superego
 31. υπερευαισθησία EQ hypersensitivity
 32. υπερηχογραφία EQ ultrasonography
 33. υπερηχογραφία μαστού EQ mammary ultrasonography
 34. υπέρηχοι EQ ultrasounds
 35. υπέρηχοι στην οφθαλμολογία EQ ultrasonics in ophthalmology
 36. υπερθυρεοειδική κρίση EQ thyroid crisis
 37. υπερθυρεοειδισμός EQ hyperthyroidism
 38. υπερκεράτωση EQ keratosis
 39. υπερκινησία EQ hyperkinesis
 40. υπερκινητικό σύνδρομο EQ hyperkinetic syndrome
 41. υπέρταση EQ hypertension
 42. υπερτρίχωση EQ hypertrichosis
 43. υπερφαγία EQ hyperphagia
 44. υπηρεσία συνοδείας αρρώστων EQ patient escort service
 45. υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής EQ emergency medical services
 46. υπηρεσίες υγείας EQ health services
 47. υπηρεσίες υγείας κοινότητας EQ community-health services
 48. υπηρεσίες υγείας παιδιού EQ child health services
 49. υπηρεσίες υγείας σπουδαστών EQ student health services
 50. υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι EQ home care services
 51. υπηρεσίες ψυχικής υγείας EQ mental health services
 52. υπνοβασία EQ somnambulism
 53. ύπνος EQ sleep
 54. ύπνος REM EQ REM sleep
 55. ύπνωση EQ hypnosis
 56. υπνωτικά και κατασταλτικά EQ hypnotics and sedatives
 57. υπογλώσσιο νεύρο EQ hypoglossal nerve
 58. υπογλώσσιος αδένας EQ sublingual gland
 59. υπογνάθιος αδένας EQ submandibular gland
 60. υποδόρια μαστεκτομή EQ subcutaneous mastectomy
 61. υποδόριες ενέσεις EQ subcutaneous injections
 62. υποθάλαμος EQ hypothalamus
 63. υπόθετα EQ suppositories
 64. υποθυρεοειδισμός EQ hypothyroidism
 65. υποκλείδια αρτηρία EQ subclavian artery
 66. υποκλείδια φλέβα EQ subclavian vein
 67. υπολειπόμενα γονίδια EQ recessive genes
 68. υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλού φωτονίου EQ single-photon emission-computed tomography
 69. υποσκληρίδιο αιμάτωμα EQ subdural hematoma
 70. υποσκληρίδιος χώρος EQ subdural space
 71. υπόταση EQ hypotension
 72. υποτροπή EQ recurrence
 73. υπόφυση EQ pituitary gland
 74. υποχονδρία EQ hypochondriasis
 75. υστερεκτομή EQ hysterectomy
 76. υστεροσκόπηση EQ hysteroscopy
 77. υψηλή χοληστερόλη αίματος EQ high blood cholesterol