Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Μ: 112 Όροι
 1. μαγεία EQ magic
 2. μαγειρική EQ cookery
 3. μαγνήσιο EQ magnesium
 4. μαγνητισμός EQ magnetics
 5. μάθηση EQ learning
 6. μαιευτήρια EQ maternity hospitals
 7. μαιευτική EQ obstetrics
 8. μαιευτική νοσηλευτική EQ obstetrical nursing
 9. μαιευτική χειρουργική EQ obstetrical surgery
 10. μακροπρόθεσμη φροντίδα EQ long term care
 11. μασάζ EQ massage
 12. μαστεκτομή EQ mastectomy
 13. μαστίτιδα EQ mastitis
 14. μαστοί EQ mammae
 15. μασχάλη EQ axilla
 16. μάτι
 17. μεθαδόνη EQ methadone
 18. μείωση EQ meiosis
 19. μελανοκύτταρα EQ melanocytes
 20. μελάνωμα EQ melanoma
 21. μελατονίνη EQ melatonin
 22. μεμβράνες EQ membranes
 23. μέρη σώματος EQ body parts
 24. μεσκαλίνη EQ mescaline
 25. μέσο νεύρο EQ median nerve
 26. μέσο ους EQ middle ear
 27. μεσοθωράκιο EQ mediastinum
 28. μεταβολισμός EQ metabolism
 29. μεταβολισμός ενέργειας EQ energy metabolism
 30. μετάδοση νοσημάτων EQ diseases transmission
 31. μέταλλα EQ metals
 32. μετάλλαξη EQ mutation
 33. μεταλλαξιγένεση EQ mutagenesis
 34. μεταμόσχευση EQ grafting
 35. μεταμόσχευση δέρματος EQ skin transplantation
 36. μεταμόσχευση καρδιάς EQ heart transplantation
 37. μεταμόσχευση μαλλιών EQ hair transplantation
 38. μεταμόσχευση μυελού των οστών EQ bone-marrow transplantation
 39. μεταμόσχευση νεφρού EQ kidney transplantation
 40. μεταμόσχευση οστού EQ bone transplantation
 41. μεταμόσχευση πνεύμονα EQ lung transplantation
 42. μετατάρσιο EQ metatarsus
 43. μεταφορά αρρώστων EQ transportation of patients
 44. μεταφορά ωαρίου EQ ovum transport
 45. μετεγχειρητικές επιπλοκές EQ postoperative complications
 46. μετεγχειρητική περίοδος EQ postoperative period
 47. μετεγχειρητική φροντίδα EQ postoperative care
 48. μέτωπο EQ forehead
 49. μήνιγγες EQ meninges
 50. μηνιγγίτιδα EQ meningitis
 51. μηνορραγία EQ menorrhagia
 52. μηριαίο EQ femur
 53. μηροί EQ thighs
 54. μήτρα EQ uterus
 55. μητρική θνησιμότητα EQ maternal mortality
 56. μητρορραγία EQ μητρορραγία
 57. μητρορραγία EQ μητρορραγία
 58. μικροβιακό ανεύρυσμα EQ mycotic aneurysm
 59. μικροβιολογία EQ microbiology
 60. μικροβιολογία εδάφους EQ soil microbiology
 61. μικροβιολογία τροφίμων EQ food microbiology
 62. μικροκύματα EQ microwaves
 63. μικροκυτταρικό λέμφωμα EQ small-cell lymphoma
 64. μικροσκοπία EQ microscopy
 65. μικροχειρουργική EQ microsurgery
 66. μικροχειρουργική με λέιζερ EQ laser microsurgery
 67. μιμητική συμπεριφορά EQ imitative behavior
 68. μίτωση EQ mitosis
 69. μνήμη EQ memory
 70. μόλυβδος EQ lead
 71. μόλυνση αέρα EQ air contamination
 72. μόλυνση νερού EQ water contamination
 73. μόλυνση περιβάλλοντος EQ environmental pollution
 74. μόλυνση τροφίμων EQ food contamination
 75. μονάδες αιμοκάθαρσης EQ hospital hemodialysis units
 76. μονάδες εντατικής θεραπείας EQ intensive care units
 77. μοναξιά EQ loneliness
 78. μονοζυγωτικά δίδυμα EQ monozygotic twins
 79. μονοωογενή δίδυμα
 80. μοριακή βιολογία EQ molecular biology
 81. μορφίνη EQ morphine
 82. μοσχεύματα νεφρού EQ kidney transplants
 83. μουσικοθεραπεία EQ music therapy
 84. μυαλγία EQ myalgia
 85. μυελίτιδα EQ myelitis
 86. μυελογραφία EQ myelography
 87. μυελός οστών EQ bone marrow
 88. μύες EQ muscles
 89. μύες προσώπου EQ facial muscles
 90. μυϊκή ατροφία EQ muscular atrophy
 91. μυϊκή δυσκαμψία EQ muscle rigidity
 92. μυϊκή δυστροφία EQ muscular dystrophy (animal)
 93. μυϊκή δυστροφία EQ muscular dystrophy
 94. μυϊκή σπαστικότητα EQ muscle spasticity
 95. μυϊκή συστολή EQ muscle contraction
 96. μυϊκή υπερτονία EQ muscle hypertonia
 97. μυϊκή υποτονία EQ muscle hypotonia
 98. μυϊκή χαλάρωση EQ muscle relaxation
 99. μυϊκός τόνος EQ muscle tonus
 100. μύκητες EQ fungi
 101. μυκητιακά αντισώματα EQ fungal antibodies
 102. μυκητιάσεις EQ mycoses
 103. μυκητολογία EQ mycology
 104. μύξωμα EQ myxoma
 105. μυοβλάστωμα EQ myoblastoma
 106. μυοκάρδιο EQ myocardium
 107. μυοσκελετικό σύστημα EQ musculoskeletal system
 108. μυοσφαιρίνη EQ myoglobin
 109. μύτη EQ 599.14
 110. μύωμα EQ myoma
 111. μυωπία EQ myopia
 112. μωλωπισμοί EQ bruises