Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Κ: 210 Όροι
 1. κυτταρική σύντηξη EQ cell fusion
 2. κυτταρική φυσιολογία EQ cell physiology
 3. κυτταρικό τοίχωμα EQ cell wall
 4. κυτταρίνη EQ cellulose
 5. κυτταρολογία EQ cytology
 6. κυτταρόπλασμα EQ cytoplasm
 7. κυψελίδα EQ cerumen
 8. κωδεΐνη EQ codeine
 9. κώμα EQ coma
 10. κώφωση EQ deafness