Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Κ: 210 Όροι
 1. καθετηριασμός EQ catheterization
 2. καθίζηση EQ precipitation
 3. καθίζηση αίματος EQ blood sedimentation
 4. καισαρική τομή EQ cesarean section
 5. καίσιο EQ cesium
 6. κακοποίηση παιδιών EQ child abuse
 7. κακοποίηση συζύγου EQ spouse abuse
 8. κακώσεις EQ injuries
 9. κακώσεις κάτω άκρου EQ leg injuries
 10. κακώσεις κεφαλής EQ head injuries
 11. κακώσεις της σπονδυλικής στήλης EQ spinal cord injuries
 12. κάκωση μαστιγίου EQ whiplash injuries
 13. καλή φυσική κατάσταση EQ physical fitness
 14. κάλιο EQ potassium
 15. καλλυντικά EQ cosmetics
 16. κάντιντα EQ candida
 17. καντιντίαση EQ candidiasis
 18. κάπνισμα EQ smoking
 19. καρδιά EQ heart
 20. καρδιαγγειακά νοσήματα EQ cardiovascular diseases
 21. καρδιαγγειακή χειρουργική EQ cardiovascular surgery
 22. καρδιαγγειακό σύστημα EQ cardiovascular system
 23. καρδιακά νοσήματα EQ heart diseases
 24. καρδιακές βαλβίδες EQ heart valves
 25. καρδιακές μαλάξεις EQ heart massage
 26. καρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις EQ cardiac surgical procedures
 27. καρδιακή ανακοπή EQ heart arrest
 28. καρδιακή ανεπάρκεια EQ heart failure
 29. καρδιακό ανεύρυσμα EQ heart aneurysm
 30. καρδιακός κόλπoς EQ atrium
 31. καρδιογενές σοκ EQ cardiogenic shock
 32. καρδιολογία EQ cardiology
 33. καρδιοτονωτικά EQ cardiotonic agents
 34. καρδιοχειρούργοι EQ heart surgeons
 35. καρκίνωμα EQ carcinoma
 36. καρπός χεριού EQ wrist
 37. καρωτίδες EQ carotid arteries
 38. κατάγματα EQ fractures
 39. κατάγματα άνω γνάθου EQ maxillary fractures
 40. κατάγματα κάτω γνάθου EQ mandibular fractures
 41. κατάγματα κνήμης EQ tibial fractures
 42. κατάγματα κρανίου EQ skull fractures
 43. κατάγματα ωλένης EQ ulna fractures
 44. κατάγματα ώμου EQ shoulder fractures
 45. καταδυτική ιατρική EQ diving medicine
 46. κατάθλιψη EQ depression
 47. κατάθλιψη σε παιδιά EQ depression in children
 48. καταιονισμοί EQ showering
 49. καταπληξία EQ cataplexy
 50. κατάποση EQ deglutition
 51. καταρράκτης EQ cataract
 52. κατατονία EQ catanonia
 53. κατάχρηση ουσιών EQ substance abuse
 54. κατιόντα EQ cations
 55. κατοχυρωμένα φάρμακα EQ non-prescription drugs
 56. κάτω άκρα EQ lower extremities
 57. κάτω άκρο EQ leg
 58. κάτω γναθικό νεύρο EQ mandibular nerve
 59. κάτω γνάθος EQ mandible
 60. καυτηρίαση EQ cautery
 61. καχεξία EQ cachexia
 62. κάψουλες EQ capsules
 63. κελουλόζη
 64. κέντρα αποκατάστασης EQ rehabilitation centers
 65. κέντρα δηλητηριάσεων EQ poison control centers
 66. κέντρα ελέγχου νοσημάτων EQ center for disease control
 67. κέντρα υγείας EQ community health centers
 68. κεντρικό νευρικό σύστημα EQ central nervous system
 69. κερατίνη EQ keratin
 70. κερατοειδής EQ cornea
 71. κερατοπλαστική EQ keratoplasty
 72. κεφαλαλγία EQ headache
 73. κεφαλή EQ head
 74. κεφαλοσπορίνες EQ cephalosporins
 75. κήλη EQ hernia
 76. κήλη θυροειδούς τρήματος EQ obturator hernia
 77. κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου EQ intervertebral disk displacement
 78. κήλη οισοφαγικού τρήματος EQ hiatal hernia
 79. κηλίδες αίματος EQ blood stains
 80. κινέζικη ιατρική EQ chinese medicine
 81. κίνηση EQ movement
 82. κίνηση EQ kinesis
 83. κινητική δραστηριότητα EQ motor activity
 84. κινητικοί νευρώνες EQ motor neurons
 85. κιρσοί EQ varicose veins
 86. κιρσοκήλη EQ varicocele
 87. κιρσώδες έλκος EQ varicose ulcer
 88. κιτρικά EQ citrates
 89. κλάμα EQ crying
 90. κλείδα EQ clavicle
 91. κλειτορίδα EQ clitoris
 92. κληρονομικά νοσήματα EQ hereditary diseases
 93. κλίμα EQ climate
 94. κλίμα ερήμου EQ desert climate
 95. κλιμακτήριος EQ climacteric
 96. κλινικές δοκιμές φαρμάκων EQ clinical drug trials
 97. κλινική ανοσολογία
 98. κλινική ιατρική EQ clinical medicine
 99. κλινική νευροψυχολογία EQ clinical neuropsychology
 100. κλινική παθολογία EQ clinical pathology
 101. κλινική φαρμακολογία EQ clinical pharmacology
 102. κλινική χημεία EQ clinical chemistry
 103. κλινική ψυχολογία EQ clinical psychology
 104. κλωνοποίηση EQ cloning
 105. κνήμη EQ tibia
 106. κνημιαίο νεύρο EQ tibial nerve
 107. κνησμός EQ pruritus
 108. κνίδωση EQ urticaria
 109. κοίλες φλέβες EQ venae cavae
 110. κοιλιά EQ abdomen
 111. κοιλιακές ασκήσεις EQ abdominal exercises
 112. κοιλιακές κακώσεις EQ abdominal injuries
 113. κοιλιακή αορτή EQ abdominal aorta
 114. κοιλιακή αρτηρία EQ celiac artery
 115. κοιλιακό απόστημα EQ abdominal abcess
 116. κοιλιακό πλέγμα EQ celiac plexus
 117. κοιλιακό τοίχωμα EQ abdominal wall
 118. κοινή γνώμη EQ public opinion
 119. κοινοτική νοσηλευτική EQ community nursing
 120. κοινωνικά προβλήματα EQ social problems
 121. κοινωνικές επιστήμες EQ social sciences
 122. κοινωνικές συνθήκες EQ social conditions
 123. κοινωνική αλλαγή EQ social change
 124. κοινωνική απομόνωση EQ social isolation
 125. κοινωνική δικαιοσύνη EQ social justice
 126. κοινωνική εργασία EQ social work
 127. κοινωνική ευθύνη EQ social responsibility
 128. κοινωνική ιατρική EQ social medicine
 129. κοινωνική ιεραρχία EQ social hierarchy
 130. κοινωνική κινητικότητα EQ social mobility
 131. κοινωνική πρόνοια EQ social welfare
 132. κοινωνική προσαρμογή EQ social adjustment
 133. κοινωνική συμπεριφορά EQ social behavior
 134. κοινωνική τάξη EQ social class
 135. κοινωνική υπευθυνότητα EQ social responsibility
 136. κοινωνική ψυχολογία EQ social psychology
 137. κοινωνικό περιβάλλον EQ social environment
 138. κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες EQ socioeconomic factors
 139. κοινωνικοποίηση EQ socialization
 140. κοινωνιολογία EQ sociology
 141. κοκκίωμα EQ granuloma
 142. κόκκυγας EQ coccyx
 143. κοκκύτης EQ whooping cough
 144. κολικός EQ colic
 145. κολίτιδα EQ colitis
 146. κολλαγόνο EQ collagen
 147. κόλον EQ colon
 148. κολονοσκόπηση EQ colonoscopy
 149. κολοστομία
 150. κολπικά επιχρίσματα EQ vaginal smears
 151. κολπική μαρμαρυγή EQ atrial fibrillation
 152. κολπίτιδα EQ vaginitis
 153. κόλπος EQ vagina
 154. κολποσκόπηση EQ colposcopy
 155. κολύμβηση EQ swimming
 156. κοπριά EQ manure
 157. κόπωση EQ fatigue
 158. κορεσμός πείνας EQ satiation
 159. κόρη EQ pupil
 160. κορτιζόνη EQ cortisone
 161. κορτικοστερόνη EQ corticosterone
 162. κορτικοτροπίνη EQ corticotropin
 163. κορτοδοξόνη EQ cortodoxone
 164. κοσμική ακτινοβολία EQ cosmic radiation
 165. κουνούπια EQ mosquitoes
 166. κοχλίας EQ cochlea
 167. κράματα EQ alloys
 168. κρανίο EQ skull
 169. κρανιοτομή EQ craniotomy
 170. κρέας EQ meat
 171. κρεατίνη EQ creatine
 172. κρεατινίνη EQ creatinine
 173. κρετινισμός EQ cretinism
 174. κριθάρι EQ barley
 175. κροταφικό οστό EQ temporal bone
 176. κροταφικός λοβός EQ temporal lobe
 177. κρυοθεραπεία EQ cryotherapy
 178. κρυοσυντήρηση EQ cryopreservation
 179. κρυοχειρουργική EQ cryosurgery
 180. κτηνιατρική EQ veterinary medicine
 181. κτηνιατρική εκπαίδευση EQ veterinary education
 182. κτηνιατρική χειρουργική EQ veterinary surgery
 183. κυκλίνες EQ cyclins
 184. κυκλοφορία αίματος EQ blood circulation
 185. κυκλοφοριακός θόρυβος EQ transportation noise
 186. κυρτώσεις σπονδυλικής στήλης EQ spinal curvatures
 187. κύστεις EQ cysts
 188. κύτταρα EQ cells
 189. κύτταρα αίματος EQ hemocytes
 190. κυτταρικά έγκλειστα EQ cellular inclusions
 191. κυτταρική μεμβράνη EQ cell membrane
 192. κυτταρική ανοσία EQ cellular immunity
 193. κυτταρική γήρανση EQ cell aging
 194. κυτταρική διαίρεση EQ cell division
 195. κυτταρική διαμερισματοποίηση EQ cell compartmentation
 196. κυτταρική διαφοροποίηση EQ cell differentiation
 197. κυτταρική δομή EQ cellular structures
 198. κυτταρική επιβίωση EQ cell survival
 199. κυτταρική επικοινωνία EQ cell communication
 200. κυτταρική συνάθροιση EQ cell aggregation