Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Θ: 47 Όροι
 1. θαλιδομίδη EQ thalidomide
 2. θανατηφόρα γονίδια EQ lethal genes
 3. θάνατος EQ death
 4. θάνατος εμβρύου EQ fetal death
 5. θείο EQ sulfur
 6. θεραπεία αποκατάστασης EQ rehabilitative therapy
 7. θεραπεία με υπεριώδη ακτινοβολία EQ ultraviolet therapy
 8. θεραπευτική EQ therapeutics
 9. θεραπευτική έκτρωση EQ therapeutic abortion
 10. θεραπευτικός εμβολιασμός EQ therapeutic embolization
 11. θερμοκρασία EQ temperature
 12. θερμοκρασία δέρματος EQ skin temperature
 13. θερμοκρασία σώματος EQ body temperature
 14. θερμότητα EQ heat
 15. θηλασμός EQ breast feeding
 16. θηλαστικά EQ mammals
 17. θηλές EQ nipples
 18. θνησιμότητα EQ mortality
 19. θόρυβος EQ noise
 20. θόρυβος στην εργασία EQ occupational noise
 21. θρεπτικές ουσίες EQ nutrients
 22. θρέψη EQ nutrition
 23. θρησκεία EQ religion
 24. θρησκεία και επιστήμη EQ religion and science
 25. θρησκεία και ιατρική EQ religion and medicine
 26. θρησκεία και σεξ EQ religion and sex
 27. θρησκεία και ψυχολογία EQ religion and psychology
 28. θυμός EQ anger
 29. θύμος αδένας EQ thymus gland
 30. θυρεοειδεκτομή EQ thyroidectomy
 31. θυρεοειδής αδένας EQ thyroid gland
 32. θυρεοειδικές ορμόνες EQ thyroid hormones
 33. θυροειδές νεύρο EQ obturator nerve
 34. θυροξίνη EQ thyroxine
 35. θώρακας EQ thorax
 36. θωρακικά νεύρα EQ thoracic nerves
 37. θωρακικές αρτηρίες EQ thoracic arteries
 38. θωρακικές κακώσεις EQ thoracic injuries
 39. θωρακική αορτή EQ thoracic aorta
 40. θωρακική ογκολογία EQ thoracic oncology
 41. θωρακικοί μύες EQ pectoralis muscles
 42. θωρακικοί σπόνδυλοι EQ thoracic vertebrae
 43. θωρακικός πόρος EQ thoracic duct
 44. θωρακοπλαστική EQ thoracoplasty
 45. θωρακοσκόπηση EQ thoracoscopy
 46. θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις EQ thoracic surgical procedures
 47. θωρακοχειρουργική EQ thoracic surgery