Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΈΖΉΘΙΚΛΜΝΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  1. Αρχική
  2. Ζ: 5 Όροι
  1. ζάλη EQ dizziness
  2. ζέστη EQ heat
  3. ζηλοτυπία EQ jealousy
  4. ζύμωση EQ fermentation
  5. ζώνες ασφαλείας EQ seat belts